Divka ktera nesmela mit sny

0

Ti, kdo zažívají muka podívejte se na to tohoto trestajícího snového obrazu, o to často žádají, často spojenou s vnitřní represí nebo s pocitem viny, který ještě nebyl zpracován za své chyby. Snít o vězení je ale také metaforou pro utrpěnou nesvobodu nebo pro pouta, která utlačují jako skutečné mříže a řetězy. sen o vězení sen o vězení.

Snění o vězení je spojeno s omezeními a deprivací prožívanými v určitém kontextu reality nebo s emočním zajetím, s neschopností dostat se z frustrující a bolestivé situace, ve které se člověk cítí zablokovaný, jako oběť druhých nebo sám sebe.

Co to znamená snít o vězení?

Co to znamená snít o vězeníVe skutečnosti je vězení ve snech často spojeno s pocitem viny, s chybami, které se dopustily, s malými či velkými podlostmi, které jsou vnitřní cenzurou a vlastním vnitřním kritikem považovány za nesnesitelné a zasluhující trest.

Pokud v minulosti snění o vězení oznamovalo smutky a nemoci a bylo obecně symbolem smůly, v současnosti je spojeno s objektivními starostmi a obtížemi.

Symboly, s nimiž je spojen a které působí jako důsledek představ o vězení, jsou dveře (které se zavírají nebo otevírají na svobodu), klíč, zámek a žalářník (nástroje, které mu umožňují vykonávat represivní, odčiňující a katarzní funkce, která odděluje vězně od zbytku světa, ale zároveň ho činí lépe ovladatelným).

Snění o Freudově a Jungově vězení

Vězení ve snech pro Freuda je nevědomý prostor, ve kterém jsou uvězněny nejtajnější a nejzavrženíhodnější instinkty a myšlenky, prostor ovládaný Super-egem, symbolická reprezentace schopnosti „uzamknout se“ a udržet impulsy id. pod kontrolou.

Zatímco pro Junga se snění o vězení rovná uzavření se vnějšku a vůči ostatním, což může vynést na povrch přílišnou introverzi nebo nafouknutí fantastického světa, který drží snílka v izolaci od reality, v jakémsi „vnitřním vězení“.

Význam vězení

Nejzřetelnější význam vězení ve snech je spojen se zbavením svobody: svoboda pohybu, svoboda být a dělat, které jsou omezeny. Aby sny o uvěznění dali smysl, je důležité, aby si snílek položil otázky o tom, co prožívá:u.

  • V jaké situaci se necítím svobodný?
  • V jaké situaci se cítím „jako ve vězení“?
  • Cítím se svobodně vyjádřit se úplně?
  • Dělám a žiju to, co chci a co mě uspokojuje?

Význam vězeníJaká je osoba nebo situace, kterou trpím a kterou se nechávám ovlivnit?

Reflexe a zodpovězení těchto otázek povede k identifikaci oblastí života, ve kterých se člověk cítí omezený ve své svobodě a ve kterých trpí nedostatkem sebevyjádření.Ale snění o vězení není vždy bolestný a trýznivý sen, někdy je vězení přijímáno nebo dokonce vnímáno jako ochrana, jako ostrov nebo útočiště.

Vynořují se pak významy spojené s touhou po intimitě a samotě, s potřebou izolovat se k meditaci, postarat se o sebe nebo uniknout od lidí nebo od úkolů každodenního života, uniknout svým povinnostem nebo odčinit, s oneiric vězení, za neschopnost vyrovnat se s realitou.

Snění o vězení 17 Snové obrazy

Snít o vězení představuje situaci „uvěznění“, kterou snílek zažívá v nějaké oblasti svého života. Je to bolestivá situace, která možná z hlediska reality ještě není rozpoznána nebo je prožívána jako „normální“.

  • Může to být symbol represe, která se uplatňuje vůči chování, které není akceptováno v sociálním kontextu snícího.
  • Je to ekvivalent pocitu v pasti (vzpomeňte si na slovní výraz „být ve vězení“, který tento pocit vyjadřuje).

Snít o tom, že půjdete do vězení může naznačovat pocit viny za chybu a potřebu vysněného ega odčinit nebo volbu izolovat se od reality, nebo, jak je uvedeno výše, represi vůči já, které neodpovídá prostředí, ve kterém snílek.V některých snech signalizuje nárůst zodpovědnosti.

Snít o někom, kdo jde do vězení

  • zdůrazňuje aspekty psychiky, které jsou zaujaté a izolované: mohou to být vzpurné, nepřizpůsobivé, asociální, agresivní energie, které se svědomí snaží zastavit.
  • Pokud osoba, která ve snech vstupuje do vězení, existuje a je známá, lze ji považovat za symbol všeho, co cenzura snílek zvolila za nebezpečnou a deviantní.

 Snít o návštěvě někoho ve vězení

je to pozitivní symbolický obraz, který ukazuje srovnání s „vězeňskou“ částí sebe sama (pravidel, konvencí, zvyků, pocitů), obraz, který často předepisuje uvědomění si toho, co člověk vnímá jako omezující.

 Snění o útěku z vězení Snění o útěku z vězení

je to metafora pro překonání zábran nebo pocitu útlaku a kontroly zažité v nějaké oblasti reality. Je to obraz spojený s potřebou míru, který může být také spojen s koncem bouřlivého a těžkého okamžiku.

 Snění o vězeňských mřížích

jsou nejjasnějším symbolem zajetí a nemožnosti z něj uniknout. Snílek si bude muset položit otázku, jaké jsou (symbolické) mříže, které mu nedovolují žít svobodně nebo realizovat touhy té části sebe, která chce různé věci.